חברת STEERU

הינה חברת תוכנה המתמחה חברת STEERU
בפיתוח ושיווק תוכנות EPSS גנריים.פתרונות
החברה לתמיכה במשתמשי הקצה במערכות
תפעוליות מוטמעים במספר רב של ארגונים בישראל.

מוצרי החברה מבוססים על טכנולוגיות מתקדמות
וייחודיות, אך עם זאת קלים לתפעול והטמעה.
שימוש במוצרים השונים מוצע במודל של שכירות
חודשית בהתאם לצרכים המשתנים של הלקוח.

מערכת SteerU 

EPSSמערכות ERP/CRM ואחרות בארגונים, מהוות אתגר למשתמשי הקצה, הנדרשים לבצע תהליכים מורכבים, קריטיים, תקופתיים ומגוונים במערכות הארגון.
חוסר השליטה המספקת בביצוע תהליכים מעלה את מספר הפניות למרכז התמיכה,מגדילה את היקף הנתונים השגויים במערכת כתוצאה מביצוע לקוי של
תהליכים וגורמת לבזבוז שעות עבודה רבות של המשתמשים
מערכת ה SteerU מנחה את המשתמש ע"ג מסך העבודה בביצוע תהליכי עבודה במערכת הייצור באופן עצמאי לחלוטין ובהתאם לדרישות הארגון.
מערכת ה SteerU הינה מערכת תומכת ביצועים EPSS.
הנחיית משתמש הקצה בביצוע תהליך במערכות ERP/CRM   ואחרות
הנחיה ע"ג מסך העבודה   בכל שלב,מוצגת למשתמש בועית הסבר המצביעה על השדה,עליו יש לבצע את הפעולה.
הנחייה ב- Production    בסיום ההנחיה,הזין המשתמש נתונים אמיתיים במערכת ה Production בזמן אמת.
הנחיית תהליך שלם          החל מהשלב בתהליך בו נמצא המשתמש,שלב אחר עד לשלב האחרון בו.
הפעלה מיידית ונוחה        הפעלת ההנחיה נעשית מתוך מסך העבודה של המשתמש
מערכת EPSS                 מערכת תמיכה בביצועים (Electronic Performance Support System)

בכל שלב, מוצגת למשתמש בועית הסבר המצביעה על השדה\לחצן, עליו יש לבצע את הפעולה.
לאחר שהמשתמש מבצע את הפעולה המבוקשת, ממשיכה ההנחיה באופן אוטומטי לשלב הבא בתהליך.
כך, שלב אחר שלב, עד לשלב האחרון בתהליך.

הפעלת ה-SteerU יכולה להתבצע בכל שלב בתהליך: ה-SteerU מזהה את השלב בו נמצא
המשתמש בתהליך וממשיך את ההנחיה החל מהסטאטוס הנוכחי של המשתמש.

במקומות בהם נידרש המשתמש לבחור את הדרך להמשך התהליך ,מציג ה-SteerU למשתמש ע"ג מסך העבודה
את החלופות להתקדמות בתהליך וממשיך באופן אוטומטי בהנחיה בהתאם לחלופה אותה בחר המשתמש.

כמערכת EPSS - המערכת מאפשרת קבלת מידע  בכל עת.


EPSS
דוגמה להנחיית משתמש בזמן אמת ע"ג מסך העבודה במערכת ה Production
דירוג איכות 92 מתוך 100 32מדרגים